Graduate School Khon Kaen University
E-Office | Graduate School Khon Kaen University 2008
user password
  Welcome Visitor

ยินดีต้อนรับชาวบัณฑิตศึกษาทุกท่าน
ท่านสามารถ แจ้งข่าวและใช้งานระบบต่างๆ
โดยการ Login เข้าสู่ระบบก่อนนะค่ะ
เชิญทุกท่านทดสอบการใช้งานระบบรายงานการประชุมครับ คลิ๊กเลย
เชิญทุกท่านเพิ่มเติมข้อมูลการติดต่อตัวท่านได้ที่ Profile ด้านบน

 Graduate School Khon Kaen University 2008
วิสัยทัศน์ : การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็นสากล ภายใต้ระบบการบริหาร ที่มีประสิทธิภาพ พันธกิจ : สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับ สูงกว่าปริญญาตรีในสาขา วิชาเฉพาะและสาขาวิชาร่วม ที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ และวิจัย มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย อื่น ๆ
 KKU Webmail Login
User
Pass
         search by google
  
   ทั่วโลก เฉพาะใน มข.
   เฉพาะใน บัณฑิตวิทยาลัย
  -ข่าวประกาศ-         แจ้งข่าว สำหรับบุคลากรในบัณฑิตรับทราบ
แสดงข่าว 5 10 20 30 แถว
  -บทความ-

Clip Video การประเมินผลของการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555-2556 (Focus Group)

Part 1

Part2

Part3


Clip Video การตรวจหาหนนอนพยาธิฟิลาเรียอย่าง รวดเร็วด้วยวิธีเรียลไทม์ พีซีอาร์ และวิเคราะห์ด้วยเมลติ้งเคิฟ
     ชม Video...


Clip Video การวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติใน ระยะก่อนและ หลังคลอดด้วยระบบ Capillary electrophoresis

     ชม Video...


Clip Video รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน 2553 คุณสมบัติทางเคมีและเภสัชกรรมของสารบริสุทธิ์จากเหง้ากระชายดำ 

     ชม Video...


Clip Video รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน 2552 ไรน้ำนางฟ้าไทย 

     ชม Video...


Clip Video ประทับใจ ด้วยรักและผูกพัน อาจารย์สุบิน ฉัตรดอน จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ชม Video...


      คู่มือจรรยาบรรณ  

คู่มือจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น imagesคลิก
หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น   คลิก


      การวิจัยสถาบัน (Institutional Research)
 
อ่านต่อ...

      การทำผลงานวิจัย เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

อ่านต่อ...

      การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
-เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (เรืองชัย) ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2 | ตอนที่ 3 -การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (เสถียร) -คู่มือการปฏิบัติงาน Operation manual (ต้นฉบับ 2 ) -ไฟล์คู่มือปฏิบัติงานของ ก.พ.ร. -ไฟล์การบรรยายของ ก.พ.ร. 
อ่านต่อ...

      การใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
บทความการใช้งานเบื้องต้นสำหรับ การใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
อ่านต่อ...

      การ Add Printer บนเครื่อง Computer
บทความการใช้งานเบื้องต้นสำหรับ การ add printer สำหรับใช้งานทั่วไป
อ่านต่อ...

      มาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการ  อ่านต่อ...
ตารางสถานะบุคลากร
< สิงหาคม  2558 >
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
วันที่ปัจจุบัน
 
 : มีข้อมูล  : ปัจจุบัน
  รายการวันที่  31/08/2015  
       วันลา
   ลาป่วย
  บุคลากร : นางเยาวลักษณ์ แหล่งหล้า 
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th