Graduate School Khon Kaen University
  บทความแลกเปลี่ยนความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อ        กลุ่ม    คำสำคัญ   
  - ค้นหา -
สรุปการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
โดย : lyaowa   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : ระบบการทำงานต่าง ๆ


ราง
โดย : moozaki   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : บัณฑิตวิทยาลัย มข.


สรุปจำนวนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
โดย : aiacha   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : Down load


การประเมินผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาฯ ประจำปี 2551-2552 (Focus Group)
โดย : lyaowa   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : บัณฑิตวิทยาลัย มข.


reboot mongrel
โดย : joeaun   // ที่มา : batt_coe12@hotmail.com // url :
หัวข้อ : programming


ตั้งค่า host ต่างๆ ใน window ที่นี่
โดย : joeaun   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : programming


ความรู้ เรื่องการยืมและส่งคืนเงินทดรองจ่าย
โดย : rvawta   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : บัณฑิตวิทยาลัย มข.


รายชื่อเครืข่ายฯ และเบอร์โทรศัพท์
โดย : ppanip   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : Down load


ความรู้เรื่องสารบรรณ ตอนที่1
โดย : joeaun   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : บัณฑิตวิทยาลัย มข.


สรุปจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555
โดย : aiacha   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : Computer   ทั้งหมด 70 รายการ [ย้อนกลับ][1 2 3 4 5 6 7][ต่อไป]
  - หมวดหมู่ -
Computer --> Down load , hard ware , programming , soft ware , การแก้ปัญหาต่าง ๆ , การใช้งาน computer และอุปกรณ์ต่อพ่วง , เทคโนโลยี ,
KM --> บัณฑิตวิทยาลัย มข. ,
คู่มือ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน --> ข้อมูลเว็บบัณฑิตวิทยาลัย , ระบบ E-Office(intranet) , ระบบการทำงานต่าง ๆ ,
อื่นๆ --> ติดต่อ ,
 
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น   แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th