Graduate School Khon Kaen University
  บทความแลกเปลี่ยนความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อ        กลุ่ม    คำสำคัญ   
  - ค้นหา -
ความรู้เรื่องสารบรรณ ตอนที่2
โดย : joeaun   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : บัณฑิตวิทยาลัย มข.


สรุปจำนวนนักศึกษาระัดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
โดย : aiacha   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : ติดต่อ


สรุปจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2554
โดย : aiacha   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : ติดต่อ


สรุปจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
โดย : aiacha   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : ติดต่อ


รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2552
โดย : moozaki   // ที่มา : หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2553 // url :
หัวข้อ : บัณฑิตวิทยาลัย มข.


คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดย : aiacha   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : Down load


โครงการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการให้ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ
โดย : kumkim   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : Computer


สรุปจำนวนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ปี 55
โดย : aiacha   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : Computer


สรุปจำนวนรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
โดย : dilkae   // ที่มา : // url :
หัวข้อ : บัณฑิตวิทยาลัย มข.


One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 ตุลาคม 2554
โดย : joeaun   // ที่มา : - // url : -
หัวข้อ : บัณฑิตวิทยาลัย มข.   ทั้งหมด 70 รายการ [ย้อนกลับ][1 2 3 4 5 6 7][ต่อไป]
  - หมวดหมู่ -
Computer --> Down load , hard ware , programming , soft ware , การแก้ปัญหาต่าง ๆ , การใช้งาน computer และอุปกรณ์ต่อพ่วง , เทคโนโลยี ,
KM --> บัณฑิตวิทยาลัย มข. ,
คู่มือ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน --> ข้อมูลเว็บบัณฑิตวิทยาลัย , ระบบ E-Office(intranet) , ระบบการทำงานต่าง ๆ ,
อื่นๆ --> ติดต่อ ,
 
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น   แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th