Graduate School Khon Kaen University
  บทความแลกเปลี่ยนความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อ        กลุ่ม    คำสำคัญ   
  - วิธีการ copy text จากไฟล์ pdf เป็น word ง่ายนิดเดียว - โดย joeaun   hit : 182255       

ขั้นตอนแรก โดย เปิดไฟล์ที่ต้องการใน adobe acrobat  จากนั้น เลือกเมนู Select text  แล้ว เลือกข้อความที่ต้องการจะ copy  แล้วคลิก ที่เมนู edit เลือก copy แล้วเปิดโปรแกรม word ขึ้นมา จากนั้นก็ ไปที่เมนู edit ใน word แล้ว เลือกเมนู paste  เพียงเท่านี้ ก็เรียบร้อยแล้ว

 
  ที่มา :
  web :
  Key word :
 
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น   แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th