Graduate School Khon Kaen University
  บทความแลกเปลี่ยนความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อ        กลุ่ม    คำสำคัญ   
  - การ Add Printer บนเครื่อง Computer - โดย joeaun   hit : 3785       

1. เลือกไปที่ Start >> Setting >> Printers and Faxes

2. เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วให้เลือก Add a printer

3. เมื่อเลือกที่ Add a printer และจะแสดงรูปนี้ จากนั้นให้กด Next

4. จากนั้นเลือก Check ตรงที่หมายเลข 1 (เลือกเพื่อAdd Printer บนเครื่อง) แล้วกด Next

5. ให้เลือก Check ที่หมายเลข 1 เพื่อเลือก Port ที่จะทำการเชื่อมต่อบนเครื่อง จากนั้นให้กด Next

6.     หมายเลข 1 : เลือกยี่ห้อของ printer ที่จะทำการติดตั้ง
       
หมายเลข 2 : เลือกรุ่นของ printer ที่จะทำการติดตั้ง
        หมายเลข 3 : เลือกเพื่อติดตั้ง Driver ของ printer
       
หมายเลข 4 : เลือกเพื่อ Update Driver ของ printer ที่ Window มีอยู่
จากนั้นให้กด Next

7. จากนั้นในช่องหมายเลข 1 จะให้เราตั้งชื่อของ printer ที่เราติดตั้งไป และหมายเลข 2 ให้เราเลือกว่าจะให้ printer ที่ติดตั้งไปเป็น Default Printer หรือไม่ หากต้องการให้เลือก Yes หรือไม่ต้องการให้เลือก No จากนั้นให้กด Next

8. จากนั้น Window จะถามว่าให้ทำการแชร์ printer นี้หรือไม่ หากต้องการแชร์จะให้กรอกชื่อที่ใช้ในการแชร์ (ในตัวอย่างจะเลือก ไม่แชร์) จากนั้นให้กด Next

9. Window จะถามเราว่าให้ทำการทดสอบการพิมพ์ กด Yes เพื่อตกลงหรือกด No เพื่อ ยกเลิก

10. ให้เลือกที่ Finish เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้ง
  ที่มา : นายสมศักดิ์ วิชั้ยกิจ
  web : -
  Key word : add printer, การใช้ printer
 
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น   แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th