Graduate School Khon Kaen University
  บทความแลกเปลี่ยนความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อ        กลุ่ม    คำสำคัญ   
  - การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน - โดย joeaun   hit : 3760       
-เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (เรืองชัย) ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2 | ตอนที่ 3
-การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (เสถียร)
-คู่มือการปฏิบัติงาน Operation manual (ต้นฉบับ 2 )
-ไฟล์คู่มือปฏิบัติงานของ ก.พ.ร.
-ไฟล์การบรรยายของ ก.พ.ร.  ที่มา : http://www.khonkaenlink.info/ebook/manual.html
  web : http://www.khonkaenlink.info/ebook/manual.html
  Key word : การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
 
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น   แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th