Graduate School Khon Kaen University
  บทความแลกเปลี่ยนความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อ        กลุ่ม    คำสำคัญ   
  - หมวด ติดต่อ-
น้อง ๆ คอม ฝึกงาน
โดย : joeaun  // ที่มา : // url :
หัวข้อ : ติดต่อ


นำมาฝากค่ะ >> 6Qs ชนะชีวิต คิดอย่างอัจฉริยะ
โดย : gsqa  // ที่มา : สำนักงานเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ // url :
หัวข้อ : ติดต่อ


สรุปจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2554
โดย : aiacha  // ที่มา : // url :
หัวข้อ : ติดต่อ


สรุปจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554
โดย : aiacha  // ที่มา : // url :
หัวข้อ : ติดต่อ


สรุปจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
โดย : aiacha  // ที่มา : // url :
หัวข้อ : ติดต่อ


สรุปจำนวนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ปี 56
โดย : aiacha  // ที่มา : // url :
หัวข้อ : ติดต่อ


สรุปจำนวนนักศึกษาระัดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
โดย : aiacha  // ที่มา : // url :
หัวข้อ : ติดต่อ


สรุปจำนวนรับเข้า ประจำปีการศึกษา 2556
โดย : dilkae  // ที่มา : // url :
หัวข้อ : ติดต่อ


Clip Video รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน 2555
โดย : rutthapol  // ที่มา : // url : http://gs.kku.ac.th/home/index.php/kanokaward-awards/item/390-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E
หัวข้อ : ติดต่อ


สรุปจำนวนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โดย : aiacha  // ที่มา : // url :
หัวข้อ : ติดต่อ   ทั้งหมด 10 รายการ [ 1 ]
  - หมวดหมู่ -
Computer --> Down load , hard ware , programming , soft ware , การแก้ปัญหาต่าง ๆ , การใช้งาน computer และอุปกรณ์ต่อพ่วง , เทคโนโลยี ,
KM --> บัณฑิตวิทยาลัย มข. ,
คู่มือ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน --> ข้อมูลเว็บบัณฑิตวิทยาลัย , ระบบ E-Office(intranet) , ระบบการทำงานต่าง ๆ ,
อื่นๆ --> ติดต่อ ,
 
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น   แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th