Graduate School Khon Kaen University
  บทความแลกเปลี่ยนความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อ        กลุ่ม    คำสำคัญ   
  - หมวด ระบบ E-Office(intranet)-
การใช้งานระบบ รายงานการประชุม
โดย : joeaun  // ที่มา : Mr.Joeaun // url : -
หัวข้อ : ระบบ E-Office(intranet)


การใช้งานและส่งบทความแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ Knowledge Management (KM) ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
โดย : joeaun  // ที่มา : - // url : http://intranet.gs.kku.ac.th/km
หัวข้อ : ระบบ E-Office(intranet)


คู่มือปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 (บว.&เครือข่ายฯ)
โดย : ppanip  // ที่มา : ผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา บุคลากร บว. และ กก.เครือข่ายฯ // url :
หัวข้อ : ระบบ E-Office(intranet)   ทั้งหมด 3 รายการ [ 1 ]
  - หมวดหมู่ -
Computer --> Down load , hard ware , programming , soft ware , การแก้ปัญหาต่าง ๆ , การใช้งาน computer และอุปกรณ์ต่อพ่วง , เทคโนโลยี ,
KM --> บัณฑิตวิทยาลัย มข. ,
คู่มือ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน --> ข้อมูลเว็บบัณฑิตวิทยาลัย , ระบบ E-Office(intranet) , ระบบการทำงานต่าง ๆ ,
อื่นๆ --> ติดต่อ ,
 
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น   แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th