| วิธีการสมัคร | หลักสูตรอบรม | สมัครอบรม | ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร | แบบประเมินการอบรมพัฒนาทักษะ
สำหรับการสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น
ต้องการกรอกข้อมูลด้วยตนเองหรือลงทะเบียนสถานะอาจารย์หรือลงทะเบียนสถานะบุคคลทั่วไป [Click]

Student ID -   Password    

For international students, please contact One-stop-service at Graduate School office to apply and for more information.

Username และ Password ของระบบนี้ เป็นระบบสมาชิก KKU-NET ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หากท่านไม่มี Username/Password สมัครที่ http://202.12.97.2/account/ หรือกรุณาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสมัครสมาชิก