| วิธีการสมัคร | หลักสูตรอบรม | สมัครอบรม | ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร | แบบประเมินการอบรมพัฒนาทักษะ
สำหรับการสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น
หลักสูตร
วันที่/เวลา
จำนวนเปิดรับ
ผู้สมัคร/
ยืนยันแล้ว
ค่าสมัคร
ส.3 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
0 / 0
100
อ.-พ.6-7 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
40
0 / 0
200
พ.7 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
0 / 0
100
พฤ.8 ต.ค.58
เวลา 09.00-12.00 น.
60
0 / 0
พรี
พฤ.8 ต.ค.58
เวลา 13.00-16.00 น.
60
0 / 0
พรี
ส.10 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
0 / 0
100
พ.14 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
40
0 / 0
100
พฤ.15 ต.ค.58
เวลา 13.00-16.00 น.
60
0 / 0
พรี
ศ.16 ต.ค.58
เวลา 13.00-16.00 น.
60
0 / 0
พรี
อ.20 ต.ค.58
เวลา 13.00-16.00 น.
60
0 / 0
พรี
อ.20 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
0 / 0
พรี
พ.21 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
0 / 0
100
พฤ.22 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
0 / 0
100
ส.-อ.24-25 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
40
0 / 0
200
จ.26 ต.ต.58
เวลา 13.00-16.00 น.
60
0 / 0
พรี
อ.27 ต.ค.58
เวลา 09.00-12.00 น.
60
0 / 0
พรี
อ.-พ. 27-28 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
40
0 / 0
200
พ.28 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
0 / 0
100
พฤหัส. 29 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
0 / 0
100
อ. 13 ตค. 2558
เวลา 09.00-16.00 น.
100
0 / 0
พรี
อ. 13 ตค. 2558
เวลา 09.00-16.00 น.
80
0 / 0
พรี
พฤ 29 ตค.2558
เวลา 09.00-12.00 น.
60
0 / 0
พรี
ศ. 30 ตค. 2558
เวลา 09.00-16.00 น.
50
0 / 0
พรี
จ.2 พ.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
40
0 / 0
100
พฤ. 5 พ.ย.58
เวลา 09.00-12.00 น.
60
0 / 0
พรี
พฤ. 5 พ.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
0 / 0
100
พฤ.-ศ.5-6 พ.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
80
0 / 0
200
ส.-อ.7-8 พ.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
40
0 / 0
200
ส.-อ. 14-15 พ.ย.
เวลา 09.00-16.00 น.
80
0 / 0
200
จ.16 พ.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
0 / 0
พรี
พฤ.19 พ.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
80
0 / 0
100
ศ.20 พ.ย.58
เวลา 09.00-12.00 น.
60
0 / 0
พรี
ศ.20 พ.ย.58
เวลา 13.00-16.00 น.
60
0 / 0
พรี
ส.-อ.21-22 พ.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
40
0 / 0
200
จ. 23 พย. 2558
เวลา 09.00-12.00 น.
60
0 / 0
พรี
พ.25 พ.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
40
0 / 0
100
สามารถดูข้อมูลของผู้สมัครได้โดยการคลิ้กในแต่ละแถวของหลักสูตร
   เข้าดูสถานที ที่ด้านหลังแต่ละหลักสูตร
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การรับสมัครสำหรับผู้ที่มาส่งใบสมัครและชำระเงินก่อน หากจำนวนผู้สมัครยังไม่เต็มที่เปิดรับในแต่ละหลักสูตร