| วิธีการสมัคร | หลักสูตรอบรม | สมัครอบรม | ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร | แบบประเมินการอบรมพัฒนาทักษะ
สำหรับการสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น
หลักสูตร
วันที่/เวลา
จำนวนเปิดรับ
ผู้สมัคร/
ยืนยันแล้ว
ค่าสมัคร
ส.3 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
15 / 12
100
อ.-พ.6-7 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
40
48 / 37
200
พ.7 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
54 / 42
100
พฤ.8 ต.ค.58
เวลา 09.00-12.00 น.
60
62 / 44
พรี
พฤ.8 ต.ค.58
เวลา 13.00-16.00 น.
60
32 / 23
พรี
ส.10 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
36 / 30
100
พ.14 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
40
48 / 39
100
พฤ.15 ต.ค.58
เวลา 13.00-16.00 น.
60
86 / 60
พรี
ศ.16 ต.ค.58
เวลา 13.00-16.00 น.
60
80 / 60
พรี
อ.20 ต.ค.58
เวลา 13.00-16.00 น.
60
20 / 14
พรี
อ.20 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
53 / 44
พรี
พ.21 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
37 / 26
100
พฤ.22 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
69 / 56
100
ส.-อ.24-25 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
40
26 / 18
200
จ.26 ต.ต.58
เวลา 13.00-16.00 น.
60
48 / 35
พรี
อ.27 ต.ค.58
เวลา 09.00-12.00 น.
60
53 / 46
พรี
อ.-พ. 27-28 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
40
49 / 35
200
พ.28 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
38 / 31
100
พฤหัส. 29 ต.ค.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
30 / 24
100
อ. 13 ตค. 2558
เวลา 09.00-16.00 น.
100
82 / 72
พรี
อ. 13 ตค. 2558
เวลา 09.00-16.00 น.
80
93 / 80
พรี
พฤ 29 ตค.2558
เวลา 09.00-12.00 น.
60
20 / 12
พรี
ศ. 30 ตค. 2558
เวลา 09.00-16.00 น.
50
14 / 13
พรี
จ.2 พ.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
40
41 / 32
100
พฤ. 5 พ.ย.58
เวลา 09.00-12.00 น.
60
29 / 20
พรี
พฤ. 5 พ.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
68 / 52
100
พฤ.-ศ.5-6 พ.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
80
28 / 22
200
ส.-อ.7-8 พ.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
40
57 / 40
200
ส.-อ. 14-15 พ.ย.
เวลา 09.00-16.00 น.
80
77 / 57
200
จ.16 พ.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
60
45 / 32
พรี
พฤ.19 พ.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
80
70 / 52
100
ศ.20 พ.ย.58
เวลา 09.00-12.00 น.
60
53 / 41
พรี
ศ.20 พ.ย.58
เวลา 13.00-16.00 น.
60
78 / 60
พรี
ส.-อ.21-22 พ.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
40
53 / 37
200
จ. 23 พย. 2558
เวลา 09.00-12.00 น.
60
41 / 32
พรี
พ.25 พ.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
40
56 / 40
100
สามารถดูข้อมูลของผู้สมัครได้โดยการคลิ้กในแต่ละแถวของหลักสูตร
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การรับสมัครสำหรับผู้ที่มาส่งใบสมัครและชำระเงินก่อน หากจำนวนผู้สมัครยังไม่เต็มที่เปิดรับในแต่ละหลักสูตร